Polityka Prywatności & Cookies

A. Administrator danych osobowych, odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administratorem danych osobowych w ramach tej strony internetowej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:
Web: https://www.dolcefarniete.pl

W tej polityce prywatności informujemy Państwa o zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych (zwanych w dalszej części „danymi“).

B. Przetwarzanie danych

W ramach użytkowania naszej strony internetowej dokonujemy przetwarzania danych. Przetwarzanie danych obejmuje również ujawnienie danych poprzez ich przesyłanie. Poszczególne dane, cel przetwarzania, podstawy prawne, odbiorcy i przesyłanie do państw spoza Unii Europejskiej wymienione są w poniższym zestawieniu:

a) Plik dziennika Log
Protokołujemy Państwa odwiedziny na naszych stronach internetowych. Przy tym przetworzone zostają następujące dane: nazwa każdorazowo wyszukiwanej strony internetowej, data i godzina wyszukiwania, przesyłana ilość danych, typ przeglądarki internetowej wraz z wersją, stosowany przez Państwa system operacyjny, Referrer-URL (wcześniej odwiedzana strona internetowa), Państwa adres IP oraz dostawca usług internetowych. Jest to konieczne, aby móc zagwarantować bezpieczeństwo strony internetowej. Dane przetwarzamy odpowiednio na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ustęp 1 f) RODO. Plik dziennika Log zostaje skasowany po upływie siedmiu dni, chyba że będzie on potrzebny do wyjaśnienia lub do wykazania konkretnego naruszenia prawa, które stwierdzone zostało w okresie przechowywania danych.

b) Hosting
W ramach hostingu przechowywane są wszelkie przetwarzane dane, mające związek z prowadzeniem tej strony internetowej. Jest to konieczne, aby móc umożliwić prowadzenie strony internetowej. Dane przetwarzamy odpowiednio na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ustęp 1 f) RODO. Celem udostępnienia naszej strony Online, korzystamy z usług oferentów webhostingu, do których przesyłamy wyżej wymienione dane.

c) Podejmowanie kontaktu
O ile podejmiecie Państwo z nami kontakt, Państwa dane (nazwisko, dane kontaktowe, o ile zostały podane przez Państwa) i Państwa wiadomość przetwarzane zostają wyłącznie do celów opracowania i realizacji Państwa zapytania. Dane te przetworzone zostaną przez nas na podstawie art. 6 ustęp 1 b) RODO lub art. 6 ustęp 1 f) RODO celem realizacji Państwa zapytania.

d) Analiza strony internetowej i marketing
Aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy tzw. Cookies /ciasteczka/. Chodzi tu o krótkie pakiety danych, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym i które wymienione zostają z innymi oferentami. Niektóre z zastosowanych przez nas ciasteczek- Cookies, po zamknięciu Państwa przeglądarki zostają bezpośrednio skasowane.

(tzw. Cookies sesyjne). Inne Cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnych odwiedzin (Cookies stałe). Możecie Państwo skasować wszystkie Cookies przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, a zwykle stosowane przeglądarki tak ustawić, żeby uniemożliwić przechowywanie Cookies. W tym przypadku będziecie musieli Państwo prawdopodobnie ponownie dokonać kilku ustawień podczas każdych odwiedzin na tej stronie internetowej i zaakceptować pogorszenie niektórych funkcji.

Wykorzystujemy Cookies w związku z następującymi funkcjami:
AT Internet Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy strony internetowej firmy AT Internet. Cookies wstawione przez AT Internet umożliwiają przetwarzanie następujących danych: data i godzina wywołania strony, adres strony internetowej odsyłającej strony internetowej, wywołany plik, kod odpowiedzi HTTP, typ i wersja przeglądarki, szerokość i wysokość okna przeglądarki, głębia koloru, system operacyjny oraz Państwa adres IP. Wykorzystujemy dane do celów analizy statystycznej, jak i celem ulepszenia oferty, zostają one zgromadzone i wykorzystane. Tak otrzymane dane przetwarzamy na podstawie naszego przeważającego interesu w optymalnym urynkowieniu naszej oferty online zgodnie z art. 6 ustęp 1 f) RODO. Zwracamy uwagę na to, że adres IP zostaje zarejestrowany w formie zanonimizowanej, bezpośrednio po zgromadzeniu przez serwer, celem gromadzenia danych oferenta narzędzia i przed dalszym przetwarzaniem. Dane serwera zostają skasowane w ciągu 24 godzin. Państwa kompletny adres IP nie będzie zatem trwale przechowywany, ani łączony z innymi danymi użytkowymi. Dane te przechowywane będą oddzielnie od innych danych, które wprowadzicie Państwo w ramach użytkowania naszej oferty. Przyporządkowanie tych danych do określonej osoby nie jest dla nas możliwe. Celem uzyskania dalszych informacji prosimy przeczytać przepisy dotyczące ochrony danych usługodawcy AT Internet: https://www.atinternet.com/de/unternehmen/datenschutz/ Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na Tracking – śledzenie Państwa odwiedzin i chcecie Państwo zaprzestać gromadzenia danych przez AT Internet, to możecie Państwo to wyłączyć za pomocą metody Opt-out: http://www.xiti.com/de/optout.aspx

e) Włączenie treści zewnętrznych
Wykorzystujemy zewnętrzne treści dynamiczne, aby zoptymalizować prezentację i ofertę naszej strony internetowej. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie za pomocą API postawione zostaje pytanie do serwera danego dostawcy treści, w którym przesłane zostają określone dane dziennika Log (np. adres IP użytkowników). Treść dynamiczna zostaje następnie przekazana do naszej strony internetowej i tam zostaje przedstawiona.

Wykorzystujemy zewnętrzną treść w związku z następującymi funkcjami:
aa) Powiązanie z filmami YouTube
Na naszej stronie internetowej powiązaliśmy filmy ze strony internetowej portalu YouTube z YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Podczas odtwarzania filmów, dane dziennika Log przesłane zostają do serwerów YouTube w USA. Przetwarzanie to następuje na podstawie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu w optymalnym urynkowieniu naszej oferty zgodnie z art. 6 ustęp 1 f) RODO. YouTube posiada certyfikat na stronie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Dalsze informacje na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=pl

bb) Google Maps
Wykorzystujemy serwis, umożliwiający wyszukiwanie i oglądanie obiektów i map „Google Maps“ z Google, aby przekazać Państwu do dyspozycji mapę interaktywną. Podczas prezentacji mapy, dane, włącznie z Państwa adresem IP oraz Państwa lokalizacją przesyłane są na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Przetwarzanie to następuje na podstawie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu w optymalnym urynkowieniu naszej oferty zgodnie z art. 6 ustęp 1 f) RODO.

Google posiada certyfikat na stronie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych znajdziecie Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=pl

C. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, do których zostają one przetworzone lub jeżeli wycofaliście Państwo udzieloną przez siebie zgodę. O ile przestrzegać należy ustawowych obowiązków przechowywania danych, okres przechowywania dla określonych danych, niezależnie od celu przetwarzania, wynosić może do 10 lat.

D. Państwa indywidualne prawa

a) Informacja
Na życzenie otrzymacie Państwo zawsze bezpłatnie informację na temat wszystkich danych osobowych, które przechowaliśmy na Państwa temat.

b) Korekta, kasowanie, ograniczenie przetwarzania (blokowanie), sprzeciw
Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przechowywanie swoich danych osobowych lub jeżeli byłyby one nieprawidłowe, to na odpowiednie polecenie zarządzamy skasowanie lub blokadę Państwa danych lub też dokonujemy koniecznej korekty (o ile jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem). To samo obowiązuje, o ile w przyszłości będziemy dokonywać przetwarzania danych tylko w sposób ograniczony.

c) Możliwość przesyłania danych
Na wniosek udostępniamy Państwu Państwa dane w powszechnie stosowanym, strukturalnym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, tak że możecie Państwo przesłać te dane na życzenie do innego administratora danych.

d) Prawo do odwołania
Istnieje prawo do odwołania do odpowiedniego urzędu nadzoru: (https://www.giodo.gov.pl).

e) Prawo do wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość
Udzieloną zgodę możecie Państwo zawsze wycofać ze skutkiem na przyszłość. Poprzez Państwa wycofanie zgody, zgodność z prawem przetwarzania danych, do momentu wycofania zgody, pozostaje nienaruszona.

f) Ograniczenia
Dane, w przypadku których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować określonej osoby, przykładowo, jeżeli została dokonana ich anonimizacja do celów analizy, nie są objęte powyższymi prawami. Informacja, kasowanie, blokada, korekta lub przesyłanie do innego przedsiębiorstwa, w odniesieniu do tych danych, są ewentualnie możliwe, jeżeli udostępnicie nam Państwo dodatkowe informacje, pozwalające nam na identyfikację.

g) Wykonywanie indywidualnych praw
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku informacji, korekty, blokowania, sprzeciwu lub kasowania danych lub życzenia przesłania danych do innego przedsiębiorstwa, prosimy zwrócić się na adres [email protected]